Sergio Riccardi

Sergio Riccardi

Anima e scrittura acrilico su tela, cm 80x80

Anima e scrittura
acrilico su tela, cm 80×80

Chiusura, natura, libertà acrilico su tela, cm 60x100

Chiusura, natura, libertà
acrilico su tela, cm 60×100

Frammenti d’amore acrilico su legno, cm 100x100

Frammenti d’amore
acrilico su legno, cm 100×100