Gavino Langiu

Gavino Langiu

La camicia bianca olio su tela, cm 40x40

La camicia bianca
olio su tela, cm 40×40

Vecchia marina olio su tela su tavola, cm 24x30

Vecchia marina
olio su tela su tavola, cm 24×30

La quiete di Shizue olio su tavola, cm 50x60

La quiete di Shizue olio su tavola, cm 50×60