Amalia Occelli

Amalia Occelli

Estasi e musica acrilico su tela, cm 70x60

Estasi e musica
acrilico su tela, cm 70×60

La maschera con le perle acrilico su tela, cm 80x60

La maschera con le perle
acrilico su tela, cm 80×60

Bellezza onirica acrilico su tela, cm 70x50

Bellezza onirica
acrilico su tela, cm 70×50