Aguzzi Guido

Aguzzi Guido

L’ultima foglia olio su tela, cm 50x40

L’ultima foglia
olio su tela, cm 50×40

La famme au chapeau olio su tela, cm 60x73

La famme au chapeau
olio su tela, cm 60×73

La famme e l’arbre olio su tela, cm 80x80

La famme e l’arbre
olio su tela, cm 80×80